Llibre de registre del personal de Viuda Sauquet

Document més antic del fons d'aquesta empresa tèxtil de Granollers, en funcionament fins al 2013

+
Llibre de registre del personal, 1925-1964. Fons Viuda Sauquet / AMGr

En aquest llibre, hi ha les dades dels treballadors i treballadores de l'empresa: noms i cognoms, sexe, data i lloc de naixement, estat civil, domicili, noms del pare i de la mare, data d'entrada a la fàbrica, categoria i data de baixa de l'empresa. Els registres estan ordenats per data d'inici a l'empresa. El primer inscrit va començar-hi a treballar el 10 d'agost de 1925 i va finalitzar la seva vida laboral a la fàbrica el 27 d'abril de 1959. Hi ha diverses versions del llibre de matrícula, algunes, amb més dades que d'altres. L'any final del primer llibre és el 1964. En un altre llibre, hi ha el personal fins al 1999.

Aquest document forma part de l'entrada 2.1. Plantilla i moviment del personal, al Quadre de classificació del Fons Viuda Sauquet, amb documents de gestió i organització d'aquesta empresa granollerina activa fins al 2013. El novembre d'aquell mateix any, la documentació d'aquesta empresa va ingressar a l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr), on s'ha classificat, organitzat i catalogat per poder-la posar a disposició de la ciutadania, per consultar-la. Actualment, en aquest fons, hi ha 20 metres lineals de documentació, dels anys 1925 a 2013.

Hem seleccionat aquest document, el més antic del Fons Viuda Sauquet, amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya 2015, del 8 a l'11 d'octubre. Dins d'aquesta programació, l'Arxiu Municipal posa a disposició de la ciutadania els catàlegs i la fitxa descriptiva del Fons Viuda Sauquet. Aquest fons se suma als 9 fons d'empreses de Granollers dipositats a l'Arxiu i esdevé testimoni del patrimoni documental que complementa d'altres de fàbriques tèxtils com el Fons Roca Umbert.

Per consultar aquest document o per a més informació, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal de Granollers, al c. de Sant Josep, 7. També podeu enviar un correu electrònic a arxiu@ajuntament.granollers.cat.