Llibre d'Actes del "Montepío de Nuestra Señora del Rosario"

Document creat entre el dia 30/04/1899 i el dia 15/03/1957

+
Segell de l'associació "Montepío Nuestra Señora del Rosario"

És un llibre d'actes d'aquesta associació, que juntament amb la resta de la documentació del fons, dóna idea del funcionament d'una de les primeres mútues mèdiques de Granollers. La documentació en part es trobava a l'AMGr, en part la tenia aplegada el Sr. Ferran salamero i un document es va trobar dins el Fons Can Gorgui.

Gràcies a aquest llibre podem saber el nom dels socis, les persones que formaven la Junta i els temes que es tractaven en ella.

Per més informació del document us presentem una fitxa descriptiva, basada en la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya, NODAC.
Per consultar la documentació, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal, al c. de Sant Josep, 7, 08401Granollers.
Per a més informació, podeu trucar al tel. 93 842 67 37, o escriure un correu electrònic a:
arxiu@ajuntament.granollers.cat.