Inventari de les pertinences de l’Escuela Pública de Niñas de Sant Julià de Palou, 1883

Relació dels materials que hi havia a l’escola

+

Aquest document és la relació dels materials que hi havia a l’escola i també els llibres i altres materials per les nenes pobres.

El document forma part de la Agrupació 7. Educació, dins del Fons Ajuntament de Palou, dels Fons de l’Administració local. En aquesta agrupació trobem documentació relacionada amb La Junta Local de Primera Ensenyança, aportacions dels veïns per a la dotació per als mestres.

Per consultar la documentació i per a més informació, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal al tel. 93 842 67 37 o envieu un correu electrònic a: arxiu@granollers.cat.