Fulls d'empadronament. Plec del carrer Someres

Document creat l'any 1915-1916

+
Full d'empadronament de l'any 1915

És un document que forma part de l'elaboració del padró, conté un full per cada habitatge.

A cada full hi ha els noms de la unitat familiar amb les dades personals de cadascun : edat, estat, professió, etc. Alguns fulls tenen signatura del cap de família i d'altres no.

Aquesta documentació juntament amb lel padró i les altes, baixes i modificacions, formen el registre administratiu on es relacionen els habitants del terme municipal.

El nom d'aquest carrer es va mantenir des de l'any 1831 fins el 1933, actualment correspon al c. Thomas Alva Edison, que surt de la pl. Maluquer i Salvador i va al c. Sant Roc.

Per ampliar la informació del document us presentem una fitxa descriptiva, basada en la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya, NODAC.

Per consultar la documentació, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal, al c. de Sant Josep, 7 08401Granollers.
Per a més informació, podeu trucar al tel. 93 842 67 37, o escriure un correu electrònic a: arxiu@ajuntament.granollers.cat.