Francisco Tardà Carrencà demana llicència d'obertura d'una fàbrica de gel a pl. Olles, 4

Document creat entre el 10 d'abril i l'1 de juny de l'any 1933

+
Portada de l'expedient de la llicència d'obertura de la fàbrica de gel

 És un permís emès des del Negociat d'Hisenda, consta de la sol·licitud i l'autorització per a instal·lar una fàbrica de gel. Aquest permís forma part del conjunt d'expedients d'activitats industrials i comercials conservats per l'Arxiu.

Aquest permís conté un plànol de la fàbrica.

Acompanyem el permís d'una fotografia conservada dins l'Arxiu d'Imatges.

Per més informació del document us presentem una fitxa descriptiva, basada en la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya, NODAC.

Per consultar la documentació, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal, al c. de Sant Josep, 7, 08401Granollers.
Per a més informació, podeu trucar al tel. 93 842 67 37, o escriure un correu electrònic a: arxiu@ajuntament.granollers.cat.