Factures de diferents proveïdors presentades a la Junta Local de Defensa Passiva en concepte de materials i jornals

Documents creats entre el 29 d'agost de l'any 1938 i el 20 de gener de l'any 1939

+
Factura de la Col·lectivitat de Mosaics. Any 1938

Són factures emeses per diferents col·lectivitats, cooperatives, sindicats i empreses rebudes per la Junta Local de Defensa Passiva de Granollers. Aquest òrgan igual que la "Junta de Defensa Nacional", s'encarregava de la planificació de la defensa de la ciutat durant la Guerra Civil.

L'Arxiu Municipal també conserva altres documents relacionats amb aquest òrgan com l'acta de constitució del 15 d'octubre de l'any 1937, llibres de comptes, normatives, cartes, notificacions entre d'altres.

Per a més informació del document us presentem una fitxa descriptiva, basada en la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya, NODAC.

Per consultar la documentació, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal, al c. de Sant Josep, 7, 08401Granollers.
També podeu trucar al tel. 93 842 67 37, o escriure un correu electrònic a: arxiu@ajuntament.granollers.cat.