Expedient anual de rectificació dels cens electoral

Document creat l'any 1904-1905

+
Nota d'errors de les llistes d'electors emesa per la "Junta Municipal del Censo Electoral", 1904

És un expedient elaborat per l'Ajuntament de Palou, està format per diferents documents, com són les llistes dels electors, les llistes de morts, incapacitats i d'altres modificacions al cens, que impossibiliten exercir el dret de votar. També hi ha els certificats emesos a diferents veïns del poble, en relació al cens.

Forma part d'un conjunt de documents relacionats amb diversos processos electorals per escollir regidors, diputats provincials, diputats de Corts i senadors.

Per més informació del document us presentem una fitxa descriptiva, basada en la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya, NODAC.

Per consultar la documentació, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal, al c. de Sant Josep, 7, 08401Granollers.
Per a més informació, podeu trucar al tel. 93 842 67 37, o escriure un correu electrònic a: arxiu@ajuntament.granollers.cat.