Col·lecció de goigs

La col·lecció conté 1.186 goigs dedicats a la Mare de Déu i a diversos sants i santes publicats arreu de Catalunya.

+
Goigs de sant Cosme i sant Julià, de la capella de Sants Metges de Granollers

Els goigs són composicions poètiques populars per ser cantades a la Mare de Déu, a Crist i als sants i santes. Es van començar a cantar a Catalunya cap al segle XIV i es van generalitzar cap al segle XVII. A partir del segle XIX aquestes composicions van despertar més interès i se’n van editar exemplars nous i reproduccions facsímils.

La majoria de goigs són impresos en un full solt i tenen uns elements característics comuns: la capçalera, el gravat, l’ornament, l’orla, el text i la partitura musical, entre d’altres.

La col·lecció de goigs custodiada a l’Arxiu Municipal de Granollers està formada per 1.186 documents datats entre 1673 i 1998. La localització geogràfica dels goigs és majoritàriament de municipis catalans i només una petita part correspon a Granollers. A banda, n’hi ha que no tenen el municipi d’origen identificat.

Els goigs de Granollers estan dedicats a sant Cosme i sant Damià, sant Julià i a la Mare de Déu de Montserrat.

  • Dates extremes: 1673 - 1998
  • Volum i suport: 1.186 documents que ocupen 0,6 metres lineals

 En podeu consultar:

 Tots els goigs que formen part d’aquesta col·lecció estan digitalitzats i es poden consultar al portal web de l’Arxiu Digital. Per facilitar la cerca estan separats en quatre apartats: Granollers, Vallès Oriental, fora del Vallès Oriental i sense municipi conegut.

 Podeu consultar-ne el fons a l'Arxiu Municipal de Granollers, carrer de l’Olivar, 10.

 Per a més informació, podeu trucar al 93 861 19 08 o enviar un correu electrònic a: arxiu@granollers.cat. Les consultes es poden fer en l’horari d’atenció al públic; us recomanem que demaneu hora.