Certificat expedit al pastor José Armengou per passar amb el seu ramat pel territori de Palou

Document creat el 21 de març i el 27 d'abril de l'any 1843

+
Segell de l'Ajuntament de Palou, any 1843

És un dels certificats més antics de l'Ajuntament de Palou conservats a l'Arxiu. Aquests certificats eren expedits als pastors per passar amb els seus ramats pel territori de Palou. En aquests documents, es feia constar l'estat que presentava el bestiar i s'assegurava que els pastors no tinguessin impediments de pas. A més, així, es limitava el temps d'estada dels ramats.

D'aquest document, en volem destacar el segell utilitzat per l'Ajuntament de Palou, que presenta un disseny molt original i actual.

Per a més informació, us en presentem una fitxa descriptiva, basada en la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya, NODAC.

Per consultar la documentació, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal de Granollers al c. de Sant Josep, 7, 08401Granollers.
També podeu trucar al tel. 93 842 67 37 o, escriure un correu electrònic a: arxiu@ajuntament.granollers.cat.