Celebració de la Festa de l'Arbre per part de les escoles de Granollers

Document creat l'any 1927

+
Portada de l'expedient, 1927

És un expedient creat pel Negociat de Governació, que consta d'algunes invitacions als directors de les diferents escoles de Granollers, així com una confirmació d'assistència del tinent-coronel del "Batallón de la montaña" i de la notificació del nombre d'alumnes assistents a l'acte.

La festa es continua celebrant avui dia, durant el mes de març.

També s'ha ajuntat dues fotos de l'any 1969, que ilustren aquesta celebració.

Per més informació del document us presentem una fitxa descriptiva, basada en la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya, NODAC.

Per consultar la documentació, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal, al c. de Sant Josep, 7, 08401Granollers.
Per a més informació, podeu trucar al tel. 93 842 67 37, o escriure un correu electrònic a: arxiu@ajuntament.granollers.cat.