Carta de la Junta Local de Reformas Sociales de Barcelona a l'alcalde de Granollers, demanant la certificació del naixement de la menor Josefa Petris per poder treballar, any 1915

La llei vigent aleshores prohibia el treball infantil als menors de 10 anys i limitava les hores laborals entre els 10 i els 14 anys

+
Carta de la Junta Local de Reformas Sociales de Barcelona

Coincidint amb la celebració, el dia 12 de juny, del Dia Mundial contra el Treball Infantil instaurat l’any 2002 per conscienciar-ne i prevenir-lo, l’Arxiu Municipal us presenta aquesta carta de l’any 1915 que hi fa referència.

El document forma part de la secció 3·Actes protocol·laris i relacions externes, subsecció 3·1 Correspondència del Fons Ajuntament de Granollers de l'Arxiu Municipal de Granollers, que conté la correspondència rebuda per l’Alcaldia, sobretot procedent d’institucions i organismes d’altres administracions.

 La carta reflecteix l’obligació regulada per la Llei de 13 de març de 1900, de certificar l’edat del menor a fi d’obtenir el permís per poder treballar, ja que la normativa prohibia treballar als menors de 10 anys; entre 10 i 14 anys podien treballar un màxim de 6 hores a les fàbriques i 8 hores al comerç.