Carta del comandant militar del Camp de Concentració de Granollers adreçada a l'alcalde

Document de l'1 de juliol de 1940

+
La carta,1940.Fons Ajuntament de Granollers/AMGr (més avall,una imatge de l'antiga caserna militar,1924.Arxiu Fotogràfic/AMGr)

Aquest document dels fons de l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) evidencia l'existència d'un camp de concentració franquista ubicat a l'antiga caserna militar de la ciutat, a la plaça de la Caserna

N'hi ha més, com ara altres cartes adreçades a l'alcalde de Granollers i justificants de revista que deixen constància dels treballadors i dels presos d'aquest Camp, una documentació que l'AMGr ha presentat en la conferència amb motiu del Dia Internacional dels Arxius 2017,

En aquesta carta -Document del mes de juny de l'AMGr-, el comandant militar que es feia càrrec del Camp de Concentració de Granollers, Ignacio Pertica, demana a l'alcalde la instal·lació d'electricitat i de telèfon.

Podeu llegir-la

Aquest document forma part de l'entrada de Quadre de classificació 13.2. Dipòsit Municipal de Detinguts del Fons Ajuntament de Granollers de l'Arxiu Municipal de Granollers. Amb aquesta sèrie, s'aplega la documentació relativa a la gestió i a l'organització dels centres de detinguts que hi ha hagut a la ciutat.

Cliqueu a la imatge per veure’n la descripció, a l'Arxiu Fotogràfic

Aquesta carta, conservada entre la documentació de l'AMGr sobre allistament militar de lleves, s'ha cercat per documentar els espais de Memòria Històrica de la Ciutat. Així doncs, forma part de la documentació que es pot consultar a l'Arxiu Municipal de Granollers a l'entorn de la repressió franquista a la ciutat, com els avals de conducta i les fitxes classificatòries a ciutadans de Granollers durant els primers anys del franquisme, els expedients de depuració de funcionaris i mestres de Granollers i la  documentació de gestió del dipòsit municipal de detinguts, on es poden veure les  entrades i les sortides de detinguts. També s'hi poden consultar entrevistes a  testimonis dels fets, a la secció Fonts Orals de l'AMGr.

Per consultar aquesta documentació i per a més informació, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal de Granollers, al carrer de Sant Josep, 7 (tel. 93 842 67 37, a/e: arxiu@ajuntament.granollers.cat).