Ban del governador civil de Barcelona, Joan Moles, on fa saber que el dia de les eleccions de diputats per al primer Parlament de Catalunya serà el dia 20 de novembre, 1932

Aquest mes de novembre es compleixen 90 anys de la convocatòria electoral per constituir el primer Parlament de Catalunya

+

Aquest document és un ban (ordre o informació de l’autoritat a la població) del governador civil, Joan Moles, on informa de la convocatòria de les eleccions dels diputats que constituiran el primer Parlament de Catalunya i que complirà amb tota imparcialitat la missió de vetllar per l’ordre públic.

El text és escrit en català per una cara i en castellà per l’altra, i mesura 40 x 60 cm.

El document el trobem dins la secció 1. Administració general i sèrie 371. Bans i edictes històrics, del Fons Ajuntament de Granollers de l'Arxiu Municipal de Granollers. En aquesta sèrie, hi ha avisos, ordres o comunicats que l'Ajuntament fa saber a la població per tal de donar compliment d'una normativa o informar d'un acte públic; també hi ha bans que afecten el municipi procedents d’altres autoritats que no són municipals, com és el cas dels bans militars. La cronologia és de l'any 1845 fins al 1948.