50 anys de jardins a la zona esportiva

Document creat l'any 1962-63

+
Jardins de la zona esportiva, autor i Fons Pere Cornellas / AMGr-Arxiu Imatges

És un expedient del projecte d'urbanització i jardineria de la zona esportiva.

Aquest projecte consta de la proposta elaborada per l'Oficina tècnica del servei d'Urbanització i Obres, la memòria, el plec de condicions amb 12 articles sobre els diferents aspectes de les obres, el pressupost i 2 plànols signats per l'arquitecte Juan Barangé.

Per ampliar la informació del document us presentem una fitxa descriptiva, basada en la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya, NODAC.

 

Per consultar la documentació, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal, al c. de Sant Josep, 7 08401Granollers.
Per a més informació, podeu trucar al tel. 93 842 67 37, o escriure un correu electrònic a:
arxiu@ajuntament.granollers.cat.