L'Arxiu Municipal ha actualitzat el catàleg de la documentació més antiga del Fons Ajuntament de Granollers

Podeu cercar-hi, en aquest web, unes 400 unitats documentals dels anys 1252 a 1876

03 de Maig 2017
+
Llibre de privilegis de la vila de Granollers (1252-1581) / Fons Ajuntament de Granollers / AMGr

Us presentem una nova actualització del Catàleg de la documentació de la Universitat de Granollers, documents produïts o rebuts pel consistori des que es té notícia de la seva constitució fins als anys 70 del segle XIX. Es tracta de documentació dels règims jurídic, polític i econòmic, de relacions exteriors i, de plets i processos judicials.

Per facilitar-ne la recerca, podeu consultar aquest catàleg a la pàgina del Fons Ajuntament de Granollers de l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr).

Periòdicament, l'Arxiu elabora i actualitza els catàlegs de la documentació que custodia i que podeu veure en aquest equipament (Horari i calendari). Si accediu al Quadre de fons, podeu consultar tots els catàlegs elaborats fins ara, clicant a les pàgines de fons i de col·leccions publicades, on també hi trobareu més informació.