Arxiu Central dels Jutjats de Granollers

L'Arxiu Central és la unitat responsable del sistema d'arxiu i gestió documental als jutjats de Granollers. Custodia la documentació d’entre els 5 i els 15 anys d’antiguitat generada per les oficines judicials, el registre civil i la fiscalia de Granollers. La documentació històrica es transfereix a l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental.

Els usuaris de l’Arxiu Central dels Jutjats de Granollers són els magistrats, jutges, fiscals, secretaris judicials i altre personal de l'Administració de justícia: metges forenses, personal tècnic i funcionaris judicials, en l'exercici de les seves funcions.

Ciutadania i persones interessades en la investigació poden consultar la documentació dels fons judicials històrics de Granollers a l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental, on són dipositats, sempre respectant les precaucions i els terminis fixats en la Llei del patrimoni històric espanyol (Llei 16/1985), la Llei d’arxius i documents (Llei 10/2001) i la resta de la normativa vigent. Pel que fa a la documentació més recent, dipositada a l’Arxiu Central, caldrà sempre l’autorització prèvia del secretari judicial responsable del jutjat corresponent.

Abast cronològic: 1991-2006
Servei d'arxiu: 17 òrgans judicials

Responsable tècnica: Ariadna Selva Solé


Horari d'atenció:
Hivern: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i dimarts, de 16 a 18.30 hores
Estiu: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Adreça: c. de Josep Umbert, 124, 08402 Granollers
Telèfon: 93 693 45 00 ext. 1141 o 1135
Fax: 93 693 47 27
arxiu.granollers@xij.gencat.cat