Més de 600 sancions a usuaris de patinets elèctrics per infracció de l’Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles a Granollers

Aquesta mesura busca garantir la seguretat i la convivència tant dels vianants com dels usuaris de Vehicles de Mobilitat Personal

11 de Juny 2024
+
Imatge de la campanya d'informació i sensibilització sobre els Vehicles de Mobilitat Personal a Granollers

Des de l’entrada en vigor, el gener de 2021, de l’Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles de Granollers, i de la seva modificació, el maig de 2022, en què els patinets elèctrics van passar a ser considerats vehicles i, com a tal, no poden circular per les voreres i altres zones de prioritat per als vianants, s’han interposat un total de 600 sancions per infraccions del reglament.

L’Ajuntament també ha desenvolupat una campanya d’informació i sensibilització als usuaris dels patinets elèctrics que, juntament amb les sancions, contribueixen a garantir la seguretat i la convivència tant dels vianants com dels usuaris dels patinets elèctrics en tot l'espai urbà.

Tota la informació de la campanya de sensibilització, així com la normativa aplicable a la circulació dels vehicles de mobilitat personal es poden consultar a la pàgina web granollers.cat/patinets. També hi ha un apartat de preguntes freqüents per resoldre tots els dubtes.

Principals consideracions de la normativa de circulació dels patinets elèctrics

 • Els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), el més comú dels quals és el patinet elèctric, són considerats vehicles i, per tant, no poden circular per les voreres i altres zones de vianants i han de circular per la calçada sense excepcions.
 • Els VMP han de disposar d’un certificat per a la circulació i un manual amb les seves característiques, d’acord amb la normativa vigent.
 • En els VMP només hi pot circular una persona i és obligatori portar casc.
 • Es prohibeix conduir fent ús del mòbil o amb auriculars.
 • També serà obligatori portar timbre, llums al davant i al darrere, així com elements reflectants en horari nocturn o en condicions de poca llum. 
 • L'edat mínima per a la circulació dels VMP és de 14 anys, si bé no es recomana als menors de 16. Es considera que qui condueix el patinet ja té una edat per distingir que no té entre les mans una joguina i que el patinet pot ser un mitjà de transport per anar als centres educatius.

Els àmbits de circulació d'aquests VMP són:

 • Els carrers en què la velocitat està limitada a 30 km/h.
 • Les zones 30.
 • Carrers de convivència o residencials (prioritat invertida): màxim a 20 km/h. Circulació en ambdós sentits de la marxa, només si està senyalitzat.
 • Carrers amb un únic carril de circulació o carrers amb doble sentit de circulació però amb un únic carril per sentit, com, per exemple, el passeig de la Muntanya.
 • Per vies ciclistes o carrils bici, respectant el sentit de circulació establert i definit per a la senyalització i a un màxim de 25 km/h. Quan aquestes vies estan situades en voreres, els VMP no poden superar els 10 km/h.
 • Prohibit circular a les zones de vianants tals com voreres, passejos, andanes i l'illa de vianants.
 • Parcs: màxim a 10 km/h i respectant la preferència dels vianants. Prohibit en zones amb vegetació de qualsevol mena. Es prohibeix la circulació en moments d'alta intensitat o aglomeració de circulació de persones. S'entén aglomeració quan no és possible conservar 1,5 m de distància entre els VMP i els vianants o circular en línia recta 5 m de manera continuada.
 • Es prohibeix circular per travessies, vies interurbanes i autopistes i autovies que transcorren dins de poblat amb vehicles de mobilitat personal. Així mateix, queda prohibida la circulació d’aquests vehicles en túnels urbans.

La normativa estableix també les infraccions previstes que poden anar entre els 100 i els 1.000 euros. Els pares/mares o tutors legals hauran de respondre per les infraccions de les persones menors de 18 anys.