Granollers aprova un protocol per acollir persones refugiades

El Pla proposa establir un conveni amb Creu Roja que permetrà atendre les necessitats específiques de les persones refugiades, de caràcter addicional, en la mesura de les possibilitats existents

19 de Gener 2017
+
Exposició de Síria (setembre de 2016)
Granollers ja disposa d’un protocol per acollir persones refugiades que, entre d’altres, estableix les línies d’actuació, els recursos, els actors, les fases d’intervenció, la coordinació del Pla i expressa la necessitat de dotar de pressupost municipal per dur a terme aquestes actuacions el 2017. Aquest Protocol va ser aprovat per unanimitat en la sessió del Ple ordinari del mes de setembre de 2016.
 
Atesa la situació d'emergència d’aquestes persones, el Pla proposa establir un conveni amb Creu Roja que permetrà atendre les necessitats específiques de les persones refugiades, de caràcter addicional, en la mesura de les possibilitats existents, sense minva dels recursos que ja es destinen a atendre les necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Granollers.
 
Els recursos municipals addicionals s'adreçaran prioritàriament a garantir habitatge i s'emmarquen en una acció més àmplia, d'assegurar que cap família de la ciutat es vegi privada de sostre i d'alimentació. El protocol estableix que és bàsic assegurar que el treball amb les persones refugiades es plantegi des de la perspectiva psicosocial i de fer un treball integral que asseguri el coneixement de la ciutat de Granollers i de la seva complexitat; l'afavoriment de la seva autonomia i inclusió a la ciutat; l'elaboració i implementació d'itineraris integrals d'inserció que els dotin d'eines per a l'aprenentatge
de l'idioma, la formació, l'acompanyament sociolaboral i l'accés a l'habitatge.
 
Amb tot, quan arribin les persones refugiades, necessàriament es posaran a l'abast altres recursos, programes, accions que es treballaran conjuntament amb la societat civil, les entitats del tercer sector i els serveis municipals.
 
Es calcula que més de 60 milions de persones viuen lluny de casa seva per la desraó de la persecució, la violència i la vulneració dels drets humans. És el més gran èxode de persones exiliades des de la Segona Guerra Mundial.
 
Les dades de l'ACNUR indiquen que més de la meitat de les persones refugiades al món (53 %) procedeixen de tres estats: Afganistan, Síria i Somàlia.
 
El món occidental, el nord, no és la principal destinació de les persones refugiades: el 86 % de les persones refugiades al món són acollides en països empobrits: Turquia, Pakistan, Líban, Iran, Etiòpia i Jordània.