III Pla d'igualtat de gènere de ciutadania

+

El Pla d’igualtat de gènere de la ciutadania és l’instrument que ens permet desplegar les polítiques d’igualtat de gènere destinades al conjunt de la ciutadania des de tots els serveis de l’Ajuntament. El III Pla d’igualtat de la ciutadania es va aprovar al Ple municipal del 25 de setembre de 2018 i té una vigència de 5 anys, del 2018 al 2022.