Tècnic/a de Sistemes microinformàtics i xarxes

FAMÍLIA PROFESSIONAL D’INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

La competència general d'aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

1)      Durada:

       2 cursos acadèmics   2000 hores  

2)      Què estudiaré?

-          Muntatge i manteniment d’equips

-          Sistemes operatius monolloc

-          Aplicacions ofimàtiques

-          Sistemes operatius en xarxa

-          Xarxes locals

-          Seguretat informàtica

-          Serveis en xarxa

-          Aplicacions web

-          Formació i orientació laboral

-          Empresa i iniciativa empresarial

-          Anglès tècnic

-          Síntesi

-          Formació en centres de treball

3)      Sortides professionals:

-          Tènic/a instal·lació i reparació d’equips informàtics

-          Tècnic/a en manteniment de sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari

-          Tècnic/a en manteniment de serveis d’Internet

-          Tècnic/a en suport informàtic

-          Tècnic/a en xarxes de dades

-          Tècnic/a en vendes de TIC per a sectors industrials

-          Reparador/a de perifèrics de sistemes microinformàtics

-          Comercial de microinformàtica

-          Operador/a de teleassistència

-          Operador/a de sistemes

4)      On treballaré?

En empreses de sectors d’activitat econòmica diversos, en el departament d’informàtica o de processament de dades, departament tècnic, etc.; en empreses proveïdores o distribuïdores de serveis informàtics, en el sector de serveis a les empreses, i en empreses proveïdores de serveis d’Internet.

5)       Es requereix l’ús de llengües estrangeres

Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu es realitzen activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa en alguns mòduls.

6)      INSERCIÓ LABORAL

 

7)      On el puc estudiar?

EDUCEM Formació DUAL

INSTITUT CARLES VALLBONA Formació DUAL

 

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers