Com accedir als estudis de Formació Professional?

Per accedir als diferents estudis de la formació professional hi ha moltes vies, depenent de la titulació que tinguis i del tipus de formació que t’interessi.

 PFI

Els programes de formació i inserció (PFI) estan dirigits  als nois i les noies que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO), i han de tenir coma mínim  16 anys o complir-los abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa, i preferentment menys de 21 anys.

 CFGM

Tenir 16 anys l’any en què s’accedeix al primer curs i disposar del Graduat en educació secundària obligatòria (haver aprovat l’ESO)

En cas de no disposar del graduat en Educació Secundària, pot accedir-s’hi superant les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà, si es tenen complerts els 17 anys (l'any de la realització de la prova).

CFGS

Tenir 18 anys l’any en què s’accedeix al primer curs i disposar del títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics.

En cas de no disposar del títol de batxiller, s’hi pot accedir havent superat la prova d’accés corresponent. Per poder fer aquesta prova cal tenir com a mínim 19 anys (o 18, les persones que tenen un títol de tècnic o tècnica relacionat amb aquell al qual volen accedir)

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers