Cicles formatius de grau mitjà

1)      Què són?

Els cicles formatius de grau mitjà pertanyen als estudis de formació professional i tenen com a objectiu capacitar l'estudiant, d'una manera pràctica, amb els coneixements i les destreses necessàries per poder-se incorporar al món laboral.

 

2)      Com s’hi pot accedir?

-          Amb el títol de graduat en ensenyament secundari obligatori (ESO)

-          Amb el primer cicle d’ensenyament secundari experimental superat (14-16)

-          Amb el títol de tècnic auxiliar (FP1) o equivalent

-          Amb el 2n de BUP aprovat

-          Superant la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà si es tenen 17 anys

-          Amb altres estudis amb efectes equivalents o superiors

 

3)      Quant de temps dura? Com s’organitza?

Amb la implantació de la LOE els CF tenen una durada de dos cursos acadèmics i de 2.000 hores de formació. Tot i així, encara hi ha algun curs LOGSE amb una durada d’1 any i de 1.400 hores.

La formació es porta a terme al centre de formació, però tot cicle de grau mitjà té 400 hores de formació en el centre de treball (pràctiques)

 

4)      Faré pràctiques a l’empresa?

Sí. El programa inclou una formació tutoritzada en centres de treball de no menys de 400 hores.

 

5)      Quina titulació obtindré?

Títol de tècnic de grau mitjà (amb l’especialitat de cada títol corresponent),  i equivalent a un certificat professionalitzador de nivell 2.

 

6)      Quines sortides m’ofereix?

Cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà, o accedir a un cicle formatiu de grau superior, si l’alumne té el títol de batxillerat (tenint en compte les convalidacions que facilita el fet d’haver cursat un cicle formatiu de grau mitjà), o accedir a un cicle formatiu de grau superior (un cop superada la prova d’accés).

Accés al món laboral amb la titulació de tècnic de grau mitjà.

 

A Catalunya l’oferta d’aquests programes està organitzada en 22 famílies professionals i en 54 títols o perfils professionals.

A la ciutat de Granollers, aquesta oferta es concreta en 14 perfils professionals de 11 famílies professionals diferents:

 

Tècnic/a de gestió administrativa Formació DUAL

Tècnic/a en activitats comercials

Tècnic/a d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques  Formació DUAL

Tècnic/a de Mecanització Formació DUAL

Tècnic/a d’Estètica i bellesa

Tècnic/a de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar

Tècnic/a de Sistemes microinformàtics i xarxes 

Tècnic/a  d'Operacions de Laboratori Formació DUAL

Tècnic/a de Cures Auxiliars d’Infermeria Formació DUAL

Tècnic/a de Farmàcia i Parafarmàcia

Tècnic/a d’Emergències Sanitàries Formació DUAL

Tècnic/a en  Electromecànica de Vehicles Automòbils Formació DUAL

Tècnic/a en Manteniment electromecànic Formació DUAL

Tècnic/a en Xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d'aigua
Formació DUAL

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers