Primer full del llibre de comptes del clavari de Granollers, amb dibuix de l’escut de Granollers, 1610-1611

+
Primer full del llibre de comptes del clavari de Granollers, amb dibuix de l’escut de Granollers, 1610-1611.

Aquest document és el primer foli del llibre Comptes d’Antoni Franquesa, clavari de la vila de Granollers, del 25 de març de 1610 al 24 de juny de 1611.

El llibre forma part de la sèrie 469. Règim econòmic de la Universitat, dins la secció Administració General del Fons Ajuntament de Granollers de l'Arxiu Municipal de Granollers. En aquesta sèrie, trobem documentació relacionada amb els comptes abonats o rebuts per la institució, relacions de particulars susceptibles de pagar impostos concrets, contractes i escriptures d’arrendament, entre d’altres.

Per consultar la documentació i per més informació, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal al tel. 93 8426737 o escriure un correu electrònic a: arxiu@granollers.cat.