Obres a Granollers

Granollers té ara mateix diverses obres en marxa com la instal·lació de rampes mecàniques al carrer de Carles Riba o la renovació integral de l'enllumenat de Can Bassa, un dels projectes més votats dels pressupostos participatius.

Can Bassa renova totalment l'enllumenat 

La passada tardor van començar les obres per a la reforma total de l’enllumenat de Can Bassa que s'ha adjudicat a l’empresa Sociedad Española Construcciones Eléctricas, SA (SECE), per un import total de 192.614,17 euros, IVA inclòs. Es tracta del canvi de 264 punts de llum i la renovació d'alguns trams de la instal·lació de les línies elèctriques que provocaven avaries puntuals. Els punts de llums seran led que proporcionaran una llum més càlida que contrastarà amb l'actual de color groc de vapor de sodi. A més aquest canvi suposarà un 40 % d'estalvi en el consum d'electricitat respecte les làmpades anteriors. A més s'habilitaran nous punts de llum per eliminar zones fosques. La durada prevista de les obres és de quatre mesos. Aquesta actuació es finançarà majoritàriament, en 150.000 euros, amb la partida de pressupostos participatius ja que va ser el vuitè projecte més votat en la convocatòria.

L’entrada oest de Granollers reduirà la calçada per als vehicles i incorporarà un carril segregat per a bicis i vianants

La Diputació de Barcelona ha redactat un projecte de millora de la mobilitat a l’entrada de Granollers per la BV-1432 entre la C-17 i l’estació de Renfe. El projecte s’executarà en dues fases i es finançarà conjuntament entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Granollers. Es preveu que l'actuació s'iniciï a finals de 2019.

Aquest projecte té per finalitat desenvolupar diverses actuacions per tal de dotar de les infraestructures necessàries per millorar la mobilitat a peu i en bicicleta, pacificar el trànsit de vehicles i  atorgar la qualitat paisatgística adequada a l’entrada a un nucli urbà.
Actualment el tram de la carretera BV-1432 entre l’accés a la C-17 i l’estació de Renfe té un fort caràcter interurbà. La secció de la carretera té una amplada mitjana de 16 metres, amb vorals entre un i 2,80 metres, amb un carril de circulació per sentit i trams de tercer carril d’accés al barri de Can Gili i d’accés a la carretera de Canovelles. El nivell de trànsit és elevat i s’ha detectat excés de velocitat en el tram, que té una velocitat límit establerta de 50 km/h. Existeix una parada d’autobús que no disposa de les condicions d’accessibilitat suficients ni condicions adequades per creuar la calçada.
Les principals actuacions incloses en el projecte comprenen la urbanització de la carretera per reduir la calçada a una secció de 6,60 metres amb un carril per sentit, a excepció de la cruïlla amb la carretera de Canovelles on es mantindrà el tercer carril de gir, així com la implantació d’una rotonda a l’accés a Terra Alta per eliminar els girs a esquerre i reduir velocitats en el tram. Associat a la rotonda es farà un pas de vianants per connectar les parades de bus.
El projecte també inclou la urbanització d’un itinerari per a vianants i bicicletes de tres metres d’amplada en tot el tram, que connectarà amb la rampa d’accés a l’estació, així com enllumenat, enjardinament de parterres i tractament paisatgístic de l’entorn de l’actuació.
 
 

Instal·lació de rampes mecàniques al carrer de Carles Riba

El mes de març van començar les obres d’instal·lació de les rampes mecàniques al carrer de Carles Riba, entre els carrers de Lluís Vives i Veneçuela. Els treballs tenen una durada prevista de nou mesos i s'iniciaran en la cruïlla del carrer de Carles Riba amb els carrers de l'Olivar i Brasil. 

Aquesta és la primera fase d’un projecte que té com a objectiu facilitar la mobilitat als veïns i veïnes de la zona alta de la Font Verda, ja que el carrer de Carles Riba té una pendent de mitjana de l’11,31 %, molt superior al que és recomanable per als itineraris urbans. Alhora també serà més fàcil accedir a equipaments com el Centre Vallès, l’Arxiu Comarcal, la Comissaria dels Mossos d’Esquadra, el camp de futbol de la Font Verda, el cementiri i el tanatori. 

Del carrer Lluís Vives al carrer Brasil, la rampa mecànica tindrà tres trams: 

• des del carrer Lluís Vives a l’accés de l’aparcament públic, enfront del carrer de Colòmbia; 

• el segon, des d’aquest punt fins a l’accés al soterrani de l’Arxiu Comarcal, 

• i el tercer fins als carrers de Brasil i l’Olivar. Des d’aquest punt hi haurà dos segments: el primer fins a l’accés al parc del Puig de les Forques; i el segon des de l’accés al parc fins al carrer de Veneçuela. 

La redacció del projecte i la instal·lació d’aquestes rampes així com el seu manteniment és una de les inversions més destacades dins del pressupost de l’Ajuntament de 2019. Es va adjudicar a l’empresa UTE «Contratas Vilor, SL – Actividades de Infraestructuras Públicas y Conservación, SL», abreujadament «UTE Granollers Font Verda» per un import total de 2.364.467,05 €.mobilitat reduïda. A banda de pavimentar l'aparcament s'hi plantaran una quinzena d'arbres. Es preveu que les obres finalitzin a finals del mes de gener de 2019.

En una fase posterior s’executarà el tram del carrer entre la plaça de la Font Verda i el carrer Lluís Vives. Aquesta nova fase es preveu que pugui estar acabada el mes de maig de 2021. 

Entre el passeig de la Muntanya i el carrer de Lluís Vives la rampa mecànica es col·locarà a partir de la meitat de l’eix longitudinal del carrer, pujant a la dreta. Aquest fet comportarà la demolició de l’actual vorera i de l’asfalt del carrer, fet que permetrà construir una vorera de més de 5 metres d’amplada entre la façana sud dels edificis del carrer Carles Riba i el límit de la rampa. Aquesta vorera servirà per al pas de vianants i per a l’accés als guals existents o que en un futur es puguin crear, alhora que s’hi plantarà arbrat. L’aparcament de la vorera nord del carrer Carles Riba es mantindrà, mentre que es perdran una desena d’aparcaments a la vorera sud. Els 165 metres de carrer, amb un pendent que s’acosta al 10 % de mitjana, es dividiran en tres trams de rampa.

El projecte preveu fer de nou tots els serveis del subsòl (clavegueram, recollida d’aigües pluvials...), reurbanitzar les noves voreres i les cruïlles amb els carrers de Josep Maria de Sagarra i Lluís Vives, per millorar l’accessibilitat. 

Quan aquestes rampes entrin en funcionament, el carrer de Carles Riba, entre el passeig de la Muntanya i el carrer Lluís Vives, passarà a tenir un sol sentit de circulació, de pujada. Aquesta mesura permetrà pacificar el carrer, donar més seguretat i resoldre els problemes existents actualment amb la connexió a la rotonda de la plaça de la Font Verda. Entre el carrer de Lluís Vives i el carrer Veneçuela, es mantindrà el doble sentit de circulació del carrer Carles Riba.

El pressupost total d’aquesta actuació (2a fase) és de 1.708.458,80 €, IVA inclòs, que inclou també dos anys de manteniment de les rampes.