Obres a Granollers

Dilluns 9 de gener començaran les obres d'ampliació de la vorera nord del carrer de Vinyamata. Els treballs de remodelació de la plaça Onze de Setembre, entre l'avinguda de Sant Esteve i el carrer de Quevedo, han començat fa pocs dies; per a aquest 2017 l'Ajuntament preveu iniciar les obres de renovació del carrer de Ricomà, entre el carrer d'Anníbal i el carrer de Navarra, entre d'altres.

L'illa de vianants continua creixent amb la propera renovació del carrer de Ricomà
 
Imatge de la transició de colors del paviment del c. Ricomà
A principis de l'any que ve es preveu que comencin les obres de renovació del carrer de Ricomà, entre els carrers d'Anníbal i Navarra i un tram del carrer d'Isabel de Villena. Es tracta d’una actuació integral que convertirà el carrer a un sol nivell, amb ús prioritari per als vianants per sobre del vehicle. Una actuació urbanística que permetrà seguir facilitant la mobilitat a peu i crear un nou entorn urbà de qualitat       
La part central del carrer es farà amb peces de formigó de color cendra i els laterals en quatre colors diferents. Es substituirà 540 ml de clavegueram, 415 m de xarxa d’aigua potable i es soterraran els serveis aeris, entre d'altres. La previsió és que els treballs tinguin una dura
Com és habitual en la forma de procedir de l’Ajuntament, es crearà una comissió de veïns que es reunirà periòdicament amb l’Ajuntament i amb l’empresa adjudicatària per tal de fer seguiment de les obres i poder anar resolent qualsevol contingència que es pugui presentar. De fet, l'Ajuntament ja va convocar el veïnat del carrer fa uns dies per donar-los detalls de l'actuació.

Han començat les obres de renovació de la plaça Onze de Setembre

A finals de novembre van començar les obres de remodelació de la plaça Onze de Setembre, entre l'avinguda de Sant Esteve i el carrer de Quevedo. A banda de crear un espai més agradable i d'incrementar-ne el seu ús també es resoldran alguns degoters que afectaven l'aparcament que hi ha sota i l'aixecament del paviment provocat pels arbres. A més, la nova plaça es construirà en una única plataforma sense graons ni cap altra barrera arquitectònica. 
 
Imatge virtual de com quedarà la pl. Onze de Setembre després de les obres de remodelacióEl formigó donarà pas a una plaça més verda, amb parterres de grans dimensions i vegetació variada que portaran frescor i vitalitat. També hi haurà trams de llambordins de formigó de color que es combinaran amb franges de gespa en les zones d’estada i descans.
28 arbres, de diverses espècies, i 25 bancs ajudaran a conformar un lloc per estar-s'hi amb zones tranquil·les i confortables que, de ben segur, incrementaran l'ús que fins ara tenia l'espai. 
 
Una altra de les característiques de la nova plaça serà que tindrà el primer espai de la ciutat amb jocs infantils inclusius, és a dir, que també els podran utilitzar nens i nenes amb algun tipus de discapacitat. La zona de jocs infantils es situarà a l’extrem nord, allunyada de la calçada. Com és habitual en totes les noves obres, es substituirà la xarxa d’enllumenat i s'hi posaran 16 fanals amb llums leds que consumeixen menys, són més eficients i ofereixen un major confort. La plaça mantindrà l'escultura on cada Onze de Setembre es fa l'ofrena floral amb motiu de la celebració de la Diada de Catalunya.

L'ampliació de la vorera nord del c. Agustí Vinyamata començarà després de les festes de Nadal 

Després de les festes de Nadal s'iniciaran les obres per ampliar la vorera nord del carrer d’Agustí Vinyamata, entre el passeig de la Muntanya i el carrer de Girona. S’actuarà en un total de 210 metres lineals amb l’objectiu d’incrementar l’espai disponible per al vianant, afavorir-ne l’accessibilitat i augmentar-ne la seguretat. Aquest tram de carrer té una alta intensitat de pas, tant de vianants (9.000 persones diàries) com de vehicles. Per tant, la vorera nord passarà a tenir 4,3 m de mitjana i mantindrà l’aparcament en filera, mentre que a la vorera sud, l’aparcament es canviarà de bateria a filera. Amb aquesta renovació el carrer tindrà 44  places d'aparcament, 13 menys que fins ara. Els carrrils de circulació de vehicles mantindran l'amplada. 
 

A més, es crearan orelleres en els passos de vianants per millorar la visibilitat entre vehicle i vianant. També es farà un nou pas de vianants al costat est del pont i el pas de vianants existent a la cruïlla amb el carrer de Tetuan es farà elevat, per garantir l’accessibilitat, fer reduir la velocitat dels vehicles i afavorir la visibilitat, a l'hora d'accedir al carrer de Vinyamata.
 
Pel que fa als serveis es preveu la renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable, l’ampliació de la xarxa elèctrica i el soterrament de les línies aèries elèctriques i telefòniques existents. El nou enllumenat seran columnes amb una doble lluminària, una per a la calçada i una per als vianants, similar a l’enllumenat instal·lat a la reforma executada al carrer de Girona, entre el carrer de Vinyamata i el carrer de Francesc Ribas. També es reforçarà la il·luminació dels passos de vianants per millorar la seguretat viària.
 
A més, es renovarà l’arbrat existent amb la plantació a la vorera de dos tipus d’espècies alternades al llarg del carrer, de manera que es guanyarà color i variació paisatgística. Al primer tram de vorera, entre el carrer de Girona i el carrer de Tetuan, on no hi ha aparcament en filera, es proposa plantar només un tipus d’espècie d’arbre de creixement vertical, per tal que la capçada interfereixi menys amb els vehicles que circulin per la calçada. 
 
Utilització de materials reciclables
 
Aquest projecte preveu la utilització de materials reciclats per fer la subbase del carrer així com l'aplicació de paviment asfàltic que redueix el soroll provocat pel trànsit. La renovació de l'enllumenat també es farà amb llums led, més eficients. També es col·locaran bancs i cadires, de material reciclat i menor manteniment, per crear zones de descans. D'altra banda es crearà una xarxa d'aigua no potable, que anirà connectada a la xarxa instal·lada al carrer de Girona, per a un aprofitament futur de les aigües freàtiques.
 
Propers projectes que es desenvoluparan
 

L'ampliació de les voreres d'un tram del carrer Ponent permetrà plantar-hi arbres i crear zones de descans

Estat actual del c. Ponent, a la cruïlla amb Mare de Déu de Núria i c. RecLa Junta de Govern Local ha aprovat inicialment el projecte per renovar les voreres del carrer de Ponent, entre els carrers del Rec i de Torras i Bages. Es tracta d'un tram de 180 m lineals amb una alta freqüència de pas, especialment com a via d'accés al mercat del dijous, que connecta el barri de Ponent amb el centre i l'illa de vianants. L'objectiu principal d'aquesta actuació, amb una superfície de 1847 m2, és crear un espai públic que millori la convivència entre la mobilitat i la vida social i comercial del  carrer. 

Actualment les voreres tenen una amplada d'1,3 m aproximadament, insuficient per tenir una bona accessibilitat i, a més, la disposició de l'aparcament i de les zones de càrrega i descàrrega a tots dos costats, dificulta la visibilitat  en els punts d'encreuament de la calçada, alhora que també falten guals accessibles en els passos de vianants. El paviment del carrer és irregular i el vehicle disposa de més espai que el vianant, situació que es vol invertir amb aquesta actuació. Així, s'ampliaran les voreres existents 1 m de mitjana, en detriment d'eliminar l'aparcament en filera del costat oest, de manera que el carril de circulació s'ajustarà a 3,2 m, excepte en el tram entre el carrer de Josep M. Ruera i el carrer de Torras i Bages, on es mantenen dos carrils de circulació necessaris per facilitar el gir cap al carrer de Torras i Bages i on no hi haurà aparcament. 

A més, es crearan orelleres a les voreres dels passos de vianants, per afavorir la visibilitat i l'accessibilitat i s'habilitaran nous passos de vianants elevats, excepte en la cruïlla del carrer Torras i Bages. També hi haurà un nou pas davant l'accés a l'Escola Jardí. 

Pel que fa als serveis, es renovarà la xarxa de distribució d'aigua i la de sanejament, en aquest cas, en el tram entre el carrer Josep M. Ruera i el carrer Rec. S'ampliarà la xarxa elèctrica i es soterraran les línies aèries i es retiraran els suports existents. A més es crearà una nova canalització soterrada de telefonia i fibra òptica i un prisma soterrat per a enllumenat públic i les telecomunicacions municipals. Es reforçarà l'enllumenat en els passos de vianants i cruïlles amb lluminària amb led. 

Els semàfors existents amb el carrer de Torres i Bages es desplaçaran i s'instal·lara un avisador acústic per a persones amb deficiència visual. Aquestes persones també notaran que els guals que s'habilitaran a les voreres es pavimentaran amb peces de textura tàctil.

La formació d’orelleres propicien que les voreres s’eixamplin més, permetent la plantació de vuit arbres i la instal·lació de grups de bancs i cadires, fets de llistons de polímers reciclats, que crearan zones de descans, en especial davant l'Escola Jardí davant de la qual es col·locarà una barana per a la protecció dels vianants.