La Xarxa és una iniciativa municipal, vinculada al Projecte Educatiu de Granollers, amb l'objectiu principal d'establir un sistema de suport mutu entre tots els equips professionals i entitats que des de diferents sectors treballen en l’àmbit de la infància i l'adolescència, de manera que es faciliti la coordinació i l’aprofitament dels recursos de l’entorn, i establir una sèrie de suports i d’atenció a les famílies de la ciutat, perquè puguin desenvolupar amb responsabilitat i felicitat la criança i l’educació dels seus fills i filles i aconseguir que creixin en plenitud.

Actuacions realitzades:

Plenaris de la Xarxa d'Infància i Adolescència

Grups de treball tancats

 

La Xarxa d'Infància i Adolescència de Granollers està formada per diferents professionals de l'àmbit de l'educació, sanitat i salut pública, serveis socials, cultura, esports, entitats i associacions de Granollers que donen resposta a les necessitats dels infants de 0 a 18 anys i les seves famílies

Contacta amb la Xarxa