Altres tràmits relatius a habitatges amb/de protecció oficial

Què són?

Són els tràmits específics requerits pels habitatges de/amb protecció oficial, als efectes de comprovació del compliment dels requisits i condicions dels adjudicataris, així com l’ús i destinació:

Alguns tràmits relatius als habitatges que han estat qualificats de/amb protecció oficial són:

  • Autorització de lloguer d'un habitatge protegit o amb ajuts a l'adquisició
  • Autorització de venda d'habitatges de promoció pública  o de promoció privada, o lliure, amb ajuts a l’adquisició
  • Desqualificació voluntària d'habitatges amb protecció oficial
  • Qualificació d'habitatges amb protecció oficial 
  • Sol·licitud de visats per la venda d'habitatges amb protecció oficial 

Com es tramita?

  • És competència de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
  • Podreu presentar la vostra sol·licitud a través de Granollers Promocions, SA si l’habitatge està al municipi de Granollers.
  • La sol·licitud serà segons model oficial, i haurà d’anar acompanyada de la documentació complementària corresponent. La finalització del tràmit serà mitjançant resolució corresponent de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Més informació: