Canguratge a domicili

Servei de canguratge a domicili adreçat a famílies amb una alta càrrega de treball de cures o amb especials dificultats per compatibilitzar el temps de cura amb la resta d’activitats

Servei de canguratge a domicili per a famílies amb una especial càrrega de cures.

Servei prioritari per a:

  • Famílies monoparentals
  • Famílies amb infants amb diversitat funcional
  • Famílies encapçalades per dones en situació de violència
  • Dones amb una alta càrrega familiar i de cures ateses pels serveis municipals
  • Famílies encapçalades per persones en situació d’atur de llarga durada

Servei gratuït de caràcter continuat (una tarda a la setmana), durant un trimestre (període ampliable segons valoració tècnica).

INFANTS DE 0 A 14 ANYS

Horari: 3 hores de servei una tarda a la setmana (entre dilluns i divendres)

Accés al servei:

La via d’accés al servei serà per derivació interna des dels serveis municipals:

  • Centre d’Atenció i Recursos per a Dones (CIRD)
  • Serveis Socials
  • Sírius

Més informació:

tempspercures@granollers.cat