Consells per estalviar aigua

Catalunya està vivint un episodi de sequera que va fer que l’octubre de 2022 s'activés el Pla de Sequera i que es despleguessin mesures per alentir el descens de reserves dels embassaments i aqüífers. Tot i això, la situació ha empitjorat i durant el mes de febrer s'ha activat la fase d'excepcionalitat per sequera.

La Generalitat de Catalunya ha establert tot un seguit de mesures per reduir el consum d’aigua potable i recursos hídrics, i insta la ciutadania a fer un ús responsable i conscient de l'aigua:
  • S'estableix un volum màxim d'aigua per habitant i dia. Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).
  • Piscines - l’ús d’aigua potable per ompliment queda limitat a: · El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. · En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants. · Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.
  • Reg - prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte: · Per regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora. · El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3 /ha/mes i acomplint la resta de limitacions que digui l’ens local. · La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.
  • Neteja de vehicles - l’ús de l’aigua queda limitat a: · Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda. · Es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d'aigua possible.
  • Neteja de carrers i mobiliari urbà · Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. · Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja
  • Fonts ornamentals · Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment. S’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.  

Granollers disposa d'un Pla d’emergència en situacions de sequera municipal, aprovat pel Ple de l'Ajuntament el juliol de 2022 i també per l'ACA el desembre de 2021.El pla preveu un centenar de mesures: algunes de caràcter preventiu, altres continuades que s’iniciaran en fase de normalitat i prealerta, i altres que es posaran en marxa en cas de sequera, diferenciades segons la situació sigui d’alerta o d’excepcionalitat, amb diferents graus d’emergència. Trobem mesures relacionades amb la gestió de la demanda, enfocades a la reducció de consums superflus, bé sigui amb campanyes de conscienciació, bé amb l’increment de les tarifes. I altres actuacions relacionades amb la gestió dels recursos hídrics i les instal·lacions, com la reducció de la pressió de l’aigua, possibles restriccions, obtenció de recursos alternatius per a l’abastament, creació de nous pous o aprofitament de pous d'aigua no potable per al reg.

Des de l’entrada en vigor de l’estat d’excepcionalitat per sequera per part de la Generalitat de Catalunya, les tasques de neteja de l’espai públic urbà i el reg municipal s’estan duent a terme amb aigua regenerada. Granollers compta amb una xarxa paral·lela d’aigua regenerada, des de fa més de dues dècades, una iniciativa pionera en els seus orígens, que ha permès a la ciutat disposar d’una alternativa hídrica, que ara és clau en la gestió de la sequera. Davant la limitació de l’ús de l’aigua potable per al reg d’espais verds, la neteja de carrers i el clavegueram de la ciutat, aquests serveis s’estan realitzant amb aigua regenerada, és a dir, aigua residual depurada optimitzada per a usos municipals. Aquest recurs permet continuar realitzant tasques de neteja i reg de carácter urbà, fent front a la sequera i reservant l’aigua potable per al consum de boca.

Altres eines i recursos

Proposta didàctica de "La ruta de l'aigua"