Granollers aprova un Pla d’emergència en situacions de sequera

El consum d’aigua per habitant actualment es troba per sota dels màxims permesos en situacions de nivell d’alerta i excepcionalitat

01 d'Agost 2022
+

L’Ajuntament ha aprovat inicialment, per unanimitat en el ple de juliol, el Pla d’emergència en situacions de sequera del municipi de Granollers. El pla recull els consums de 2017, 2018 i 2019 per part de diferents usuaris del municipi (habitatges, comerços, indústries...), així com l’ús per al reg o la neteja de carrers amb aigua no potable. També avalua quins han de ser els consums en cas de situacions d’alerta per eventuals sequeres i contempla un seguit de mesures a dur a terme per reduir els consums d’aigua.

El consum mitjà d’aigua, actualment, és de 216 litres al dia per habitant, incloent els consums industrials; per tant, Granollers té un consum d’aigua inferior als màxims permesos en situacions de nivell d’alerta i excepcionalitat per sequera.

Mesures per a la reducció del consum i dels recursos hídrics

El pla preveu un centenar de mesures: algunes de caràcter preventiu, altres continuades que s’iniciaran en fase de normalitat i prealerta, i altres que es posaran en marxa en cas de sequera, diferenciades segons la situació sigui d’alerta o d’excepcionalitat, amb diferents graus d’emergència. Trobem mesures relacionades amb la gestió de la demanda, enfocades a la reducció de consums superflus, bé sigui amb campanyes de conscienciació, bé amb l’increment de les tarifes. I altres actuacions relacionades amb la gestió dels recursos hídrics i les instal·lacions, com la reducció de la pressió de l’aigua, possibles restriccions, obtenció de recursos alternatius per a l’abastament, creació de nous pous o aprofitament de pous d'aigua no potable per al reg.