Servei d'Informació i Assessorament de Drogues i Pantalles

El Servei de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament de Granollers desenvolupa diferents accions en matèria de drogodependències i addicions a pantalles dirigides, principalment, a fomentar la prevenció en els centres educatius de la ciutat, i a atendre a adolescents i joves, i les seves famílies, per motius derivats del consum.

La Teranyina, és el servei d’informació, atenció i orientació en totes aquelles qüestions que tenen relació amb les addiccions, concretament en consums de drogues i usos de les pantalles. El servei s’ha batejat amb aquest nom ja que una teranyina enganxa, com fan les drogues i les pantalles, però també són uns fils en xarxa, una xarxa de suport com vol ser La Teranyina.

Aquesta iniciativa del Servei de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament de Granollers té el seu origen en les pàgines web Sobredrogues.net i Sobrepantalles.net i unifica els seus continguts en un únic espai web www.lateranyinagrn.cat. S’adreça a adolescents, joves, famílies, professionals o a la població en general, i té com a objectiu produir continguts que permetin fer una reflexió crítica sobre els patrons de consum de drogues, els usos que es fan de les tecnologies i difondre materials que siguin d’utilitat per a la prevenció de qualsevol problemàtica associada, defensant-ne usos responsables.

Així, La Teranyina és present a les xarxes socials (@lateranyinagrn) per poder generar, justament, una xarxa col·lectiva i acompanyar les persones que ho necessitin a tenir una relació saludable amb les pantalles i les drogues.

 

 

Pla de Prevenció d’Addiccions de Granollers 2022-2026