Per seguretat, es limita la circulació de patinets (VMP) a la calçada

Entra en vigor la modificació de l'Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles de Granollers

21 de Juny 2022
+
Entra en vigor la modificació de l'Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles de Granollers

Ja ha entrat en vigor la modificació de l'Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles de Granollers que vetlla per la seguretat i la convivència en l’espai públic de la ciutadania i els diversos mitjans de transport.

Un dels principals canvis de l’ordenança és que els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), el més comú dels quals és el patinet elèctric, no poden circular per les voreres i altres zones de vianants, inclosa l’illa de vianants, i han de circular per la calçada sense excepcions. És manté l’obligatorietat dels conductors i conductores de portar casc.

Els VMP són vehicles d'una o més rodes dotats d'una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle un velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h. Si la velocitat de propulsió és inferior als 6 km/h es considera una joguina i ha de circular per la vorera.

La normativa de VMP a Granollers

Els principals punts de la normativa de vehicles de mobilitat personal (VMP) a Granollers són:

 • En els VMP només hi pot circular una persona.

 • L'edat mínima per a la circulació amb VMP és de 14 anys

 • Obligatòriament amb casc en tots els casos

 • També és obligatori portar timbre, llums al davant i al darrera, així com elements reflectants en horari nocturn o en condicions de poca llum

 • Obligació de sotmetre’s a proves d'alcohol i drogues

 • Cal conduir sense fer ús del mòbil o auriculars

Els àmbits de circulació d'aquests VMP són:

 • Carrils bici: Per carril bici vorera a una velocitat màxima de 10 km/h. Per carril bici a la calçada, màxim a 25 km/h

 • Calçada: Màxim a 25 km/h

 • Carrers de prioritat invertida: Màxim a 20 km/h. Circulació en ambdós sentits de la marxa, només si està senyalitzat

 • Parcs: Màxim 10 km/h. Prohibit en zones amb vegetació de qualsevol tipus. Prohibit en aglomeracions

 • Prohibit circular per les voreres i l’illa de vianants

La normativa estableix també les infraccions previstes que poden anar entre els 100 i els 1.000 euros. Els pares/mares o tutors legals hauran de respondre pels/per les infractors/es menors de 18 anys.

Més informació: www.granollers.cat/patinets