Encara hi ha temps i pressupost per accedir als ajuts del Pla d'habitatge municipal

El termini per demanar les diferents subvencions per al pagament del lloguer o la realització d'obres de millora de l'accessibilitat, entre altres, finalitza el 22 de desembre.

28 de Novembre 2016
+
L'Ajuntament de Granollers disposa encara de pressupost per atorgar ajuts del Pla d'habitatge. En data 23 de novembre ja s'han registrat 16 expedients per demanar subvencions al lloguer per a joves; i 7 ajuts al lloguer de contractes formalitzats a través de la Borsa Municipal i 10 pisos s'han afegit al parc d'habitatges de la Borsa de Lloguer Municipal. Pel que fa als ajuts per millorar l'accessibilitat d'edificis, habitatges i locals ja s'han presentat 5 sol·licituds.
 
L'atenció presencial i telefònica sobre els diferents aspectes d'aquest Pla d'habitatge ha registrat 523 consultes, 168 de les quals corresponents als ajuts de lloguer per a joves entre 18 i 35 anys. El termini per demanar el paquet d'ajuts finalitza el 22 de desembre.
 
A més es manté oberta la convocatòria de compra d’habitatges de Granollers per part de l’Ajuntament per incorporar-los al patrimoni municipal i posar-los a lloguer. L'Ajuntament de Granollers ha fixat unes condicions de compra d'habitatges situats a Granollers, per tal que les persones interessades puguin presentar-hi ofertes. 
 
La informació i les bases d'aquestes subvencions del Pla d'habitatge municipal es pot consultar a www.granollers.cat/plahabitatge
 
Totes les sol·licituds d'ajuts, excepte les que fan referència a accessibilitat, s'han de presentar a l'edifici del c. del Portalet, 4, planta baixa. L'horari d'atenció al públic d'aquest espai és de dilluns a divendres de 9 h a 13.30 h i el telèfon d'informació el 93 860 12 00.
Les sol·licituds per millorar l'accessibilitat s'han de presentar a l'Oficina d’Atenció al Ciutadà (c. Sant Josep, 7, bxs.).
 
Nou servei d'assessorament jurídic sobre habitatge
L'Oficina d'Habitatge de Granollers (c. Sant Jaume 16-26 5a planta, despatx 501) acull des de la setmana passada un nou servei d'assessorament jurídic sobre habitatge que es presta els dimecres de 9 a 13 h. El Col·legi d'Advocats de Granollers posa a disposició una advocada per resoldre especialment temes relacionats amb el lloguer. Per accedir al servei cal demanar cita prèvia al telèfon 93 860 12 00. 
Aquest nou servei d'assessorament jurídic s'afegeix al Servei d'Intermediació pels Deutes de l'Habitatge (SIDH) també ubicat a l'Oficina d'Habitatge de Granollers i al Servei de Mediació i a l'Oficina de Suport a les Comunitats de Veïns, que es troben a Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau.