Taula d'Igualtat d'Oportunitats de Granollers

La Taula d’Igualtat d’Oportunitats de Granollers és un espai participatiu obert a la tota la ciutadania on es dóna veu als interessos i sabers de les dones, i es treballa per una societat més igualitària.

+
Logotip

Es reuneix una vegada al mes al CIRD (Centre d’Informació i Recursos per a Dones), i aquestes trobades han esdevingut un espai propi de debat on es treballa per aconseguir la igualtat real i efectiva de dones i homes, d’acord amb la Llei d’Igualtat 3/2007 i més recentment la Llei 17/2015, d'Igualtat efectiva de dones i homes.

Els objectius, definits per la mateixa Taula d’Igualtat d’Oportunitats de Granollers, són: 

  • Fomentar la participació de les dones de Granollers en tots els àmbits de la vida social i política. 
  • Promoure accions dirigides a sensibilitzar la població de Granollers sobre la igualtat d'oportunitats entre dones i homes (celebració de diades, etc). 
  • Debatre sobre els interessos i demandes concretes de les dones de Granollers i promoure que es tinguin en compten en la presa de decisions municipals. 
  • Impulsar les actuacions que contribueixen a promoure la igualtat d'oportunitats entre dones i home en tots els àmbits possibles (social, cultural, polític, econòmic...). 

El cinefòrum ELLES dirigeixen així com la trobada mensual a la plaça de la Porxada per fer 3 minuts de silenci per denunciar la violència masclista són algunes de les activitats més destacades on hi participen activament. 

 Per a més informació, podeu contactar:

Email: Taulaigualtatgranollers@gmail.com      Blog: http://tauladiogranollers.blogspot.com/    També a Facebook