Perfil del contractant de Granollers Promocions

Granollers Promocions, SA és l’empresa pública municipal de l’Ajuntament de Granollers constituïda per la gestió integral de les polítiques d’habitatge, la gestió del patrimoni municipal del sòl, així com la gestió directa del servei de promoció de les activitats econòmiques i socials del municipi de Granollers.

A efectes del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, Granollers Promocions, SA és considerada com a Sector Públic i Poder Adjudicador.

Perfil del contractant de Granollers Promocions, SA

 

Servei de notificacions electròniques

El servei de notificacions electròniques és un sistema que permet a la ciutadania, les empreses i les entitats rebre les notificacions oficials de Granollers Promocions, SA per mitjans electrònics amb totes les garanties legals, sempre i quan hagin donat la seva conformitat per rebre-les per aquest canal, o sigui obligatori segons la normativa que n’estableixi l’obligatorietat.

L'accés a les notificacions electròniques es pot fer una vegada hagueu rebut per correu electrònic o sms un avís conforme disposeu una notificació. La consulta s’ha de fer a Notificacions electròniques, on us haureu d’indentificar mitjançant un certificat digital o bé mitjançant una paraula de pas d'un sol ús (en aquest darrer cas, quan la normativa ho permeti).

Accés a Notificacions electròniques