Oficina Local d’Habitatge

Des de Granollers Promocions SA es fa la gestió directa del servei de promoció de les activitats econòmiques i socials, la gestió del patrimoni municipal del sòl, així com la gestió integral de les polítiques d’habitatge al municipi de Granollers

Contacte

Granollers Habitatge
C. del Rec, 50
08401 Granollers
Tel. 93 860 12 00
habitatge@granollers.cat

Horari atenció al públic:
De dilluns a dijous de 9 a 14 h i divendres de 9 a 13 h

 

Granollers Rehabilitació Energètica
C. del Rec, 50
08401 Granollers
Tel. 93 860 12 00
 
Horari d'atenció:
De dilluns a dijous de 9 a 14 h
Divendres de 9 a 13 h
Dimarts de 16 a 18 h (només amb cita prèvia)

 

Pàgina del servei d'HABITATGE