Què és la Formació Professional ?

 

La formació professional té com a finalitat preparar l'alumnat per a l'activitat en un camp professional i facilitar la seva adaptació a les modificacions laborals que es poden produir al llarg de la seva vida, com també contribuir al seu desenvolupament personal. A més, la formació professional ha de contribuir al desenvolupament personal, i a l’exercici d’una ciutadania democràtica, afavorint la inclusió i la cohesió social i l’aprenentatge al llarg de la vida.

Comprèn un conjunt de formacions relacionades amb l’ocupació i el teixit productiu del territori, i actualment donada l’àmplia oferta formativa i, el seu caràcter modular i les seves facilitats per seguir-la, fan de la FP una opció molt atractiva,  amb un alt percentatge d’inserció laboral.

A més, la formació rofessional està contacte permanent  amb els diferents sectors econòmics i respon a les seves necessitats, motiu pel qual guanya un reconeixement en tots els països de la Unió Europea i les seves titulacions són cada cop més demanades.

Per tant la formació professional persegueix diferents objectius, com ara facilitar l’accés al mercat laboral a través de l’aprenentatge de professions, requalificar treballadors que es troben a l’atur, augmentar els coneixements professionals dins d’un camp concret o especialitzar-se i possibilitar la reorientació de carreres professionals.

Per tot això i en funció dels criteris d’accés, s’organitza a través de:

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers