Vols ajuda o coneixes algú que necessita suport per definir el seu itinerari formatiu?

Omple aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu:

S’informa a la persona sol·licitant que d'acord amb allò establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com al Reglament europeu  2016/679,  de  27  d’abril,  relatiu  a  la  protecció  de  les  persones  físiques  pel  que  respecta  al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, les dades personals recollides durant el període de formalització d’alta en el Servei Granollers Mercat (Servei de Promoció Econòmica),  seran  tractades  en  compliment  d'una missió efectuada en interès públic, i per a la mencionada finalitat.   Durant aquest període, el/la sol·licitant podrà exercir davant del Servei els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les dades, dirigint-se a la Seu electrònica del Responsable del tractament Granollers Mercat (Servei de Promoció Econòmica) o per escrit presencialment, o per correu postal a les seves oficines del seu Registre general Carrer Tres Torres 18-20 08401 Granollers.

No obstant, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del seu web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/, o davant de qualsevol altre autoritat de control competent que consideri pertinent.