Agenda

+
16 maig 2023 - 17:15h

El joc de rol a les aules, amb Sergi Sànchez

Cicle de conferències: El joc de taula com a eina educativa

Categoria: Conferència

El joc de rol educatiu és una metodologia pedagògica que utilitza els jocs de rol per l'aprenentatge i el desenvlupament personal dels participants. A través del joc de rol, els participants poden posar-se en el paper de personatges ficticis i experimentar situacions i problemes en un entors segur i contolat. Un recurs que por ser utilitzat en diferents àmbits de l'educació, com ara en la formació d'habilitats socials i emocionals, en la resolució de conflictes, en l'aprenentetge de valors, en l'ensenyament de continguts acadèmics...