Adreça

Protecció i Promoció de la Salut

Adreça :
C. del Portalet, 4, 2n
Telèfon :
+34 938 426 668
Fax :
+34 938 426 726
Adreça web :
https://www.granollers.cat/benestar-social
Descripció :

Servei municipal que té dues àrees de treball definides: la sanitària, que s'ocupa de tots aquells temes relacionats amb la protecció de la salut, és a dir, tot allò relacionat amb el medi que pot tenir repercussió directa o indirecta en la salut i benestar de les persones; i la de consum, que treballa en la protecció, promoció i informació dels drets dels consumidors i usuaris.

Recursos:

Laboratori Municipal de Salut Pública

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC)