Adreça

Hospital de Dia Sant Jordi

Adreça :
Av. Francesc Ribas, s/n
Telèfon :
938 600 050
Fax :
938 600 052
Adreça web :
https://www.fphag.org/
Descripció :

L’Hospital de Dia Sant Jordi de Granollers és un recurs sociosanitari que dóna un servei d’atenció diürna a malalts amb el diagnòstic de deteriorament cognitiu o demència que encara viuen en el domicili, amb cuidadors o amb la família motivats a participar.

És un recurs integrat en la comunitat i en els diferents recursos assistencials, alternatiu a la institucionalització. El malalt i la seva família es beneficien d’una atenció integral des d’un abordatge interdisciplinari, que pretén garantir les necessitats del pacient i de la seva família en les diferents fases evolutives de la síndrome de demència.