Adreça

Espai Actiu de la Gent Gran

Adreça :
C. Roger de Flor, 127. Abans Escola Bressol Cangur
Telèfon :
93 879 16 59
Descripció :

L'objectiu de "l'Espai Actiu Gent Gran" és potenciar actuacions de promoció de la participació d'aquest col·lectiu en tots els Àmbits per possibilitar el seu desenvolupament integral i aconseguir una major presència social. Així­ doncs, es programaran activitats per a gent gran amb la finalitat de:

- Facilitar formació permanent que permeti el desenvolupament i l'autonomia personal i social a través de diferents itineraris.

- Col·laborar en la incorporació de la gent gran a la activitats adreçades a la població en general.

- Apropar la gent gran a les noves tecnologies

- Generar activitats que promoguin el reconeixement i sensibilització social respecte els drets de la persona gran

- Participar en la programació de ciutat amb totes les entitats que fan oferta d'activitats per a gent gran

- Promoure activitats que fomentin les relacions intergeneracionals i la integració de les persones grans en la societat general

- Col·laborar en la proposta d'elaboració d'un projecte intergeneracional d'abast de ciutat coordinat amb d'altres serveis (Joventut, Cultura, Educació, Esports...)