Jordi Julià

La prosa de Màrius Torres, Jordi Julià i Pere Ballart, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2017, 506 p.
Estudi i edició de la prosa que va deixar escrita el poeta Màrius Torres, la major part de la qual ha restat inèdita fins a aquesta ocasió. Aquest extens volum comprèn 250 pàgines de l'obra en prosa de Torres, distribuïda per gèneres i ordenada cronològicament, i altres tantes pàgines de descripció i anàlisi temàtica i formal de cadascuna de les obres que va escriure i elaborar: articles, dietaris, contes, novel·les, assaigs, cartes, etc... Aquest llibre ha estat elaborat gràcies a l'obtenció de la Borsa d'Estudi Memorial Joan Camps (Centre d'Estudis de l'Associació de Granollers).

L’autor sense ombra. La figuració literària de l’escriptor entre els segles XIX i XX, Jordi Julià, València, Publicacions de la Universitat de València, 2017, 240 p.
Estudi sobre les estratègies d'impostació literària que han adoptat els autors moderns, especialment els poetes, per tal d'emmascarar la seva identitat i presentar-se en els llibres i poemes que editaven com uns altres. A part d'un capítol inicial sobre totes aquestes pràctiques en la literatura occidental, els tres capítols finals estan dedicats als primers escriptors catalans del cànon que van ocultar la seva identitat mitjançant pseudònims i heterònims: Víctor Català, Guerau de Liost i Eugeni d'Ors. Aquest estudi va merèixer el premi d'assaig Càtedra Blasco (Universitat de València).

Marques de mans", Jordi Julià, Pollença, El Gall, 2017.
Llibre de 34 poemes, en què el primer dels quals és un poema llarg sobre la tendència ancestral de la nostra espècie a expressar-se plàsticament sobre les pedres i els murs, fins als nostres dies. I 33 poemes dedicats a comentar els grafits medievals i renaixentistes que es conserven al Casal dels Nunis (Manacor), suposadament traçats pels primers catalans que van arribar a Mallorca. Són poemes que parlen de l'amor, l'absència, l'enyorança, els usos de l'època, la crueltat, la guerra, etc. El llibre va merèixer el premi Vila de Lloseta.