Carles Vilar

La pedra de la llum, Carles Vilardell

Gnefuos és un jove que viu a Khorluith, una terra on els éssers tenen una pedra en el seu interior, una pedra que els fa ser qui són. Però apareixen noves amenaces de la foscor, i és el moment de fer renéixer llegendes antigues per acabar amb les tenebres del present. Una recerca de llibres antics, una recerca de la veritat, un viatge a l'interior de cadascú.