Ruta de l’aigua (amb geocatching)

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.2. L'aigua

Tipus d'activitat: Itineraris

 

Objectiu de l'activitat:

1. Reconeixement de la importància del l’aigua a la ciutat i del seu ús ara i abans

2. L’urbanisme sostenible i l’estalvi d’aigua a les llars

3. Patrimoni hídric local: safareigs, basses, sínia, etc.

4. L’agricultura amb menys necessitats hídriques

5. La millora en el sanejament de l’aigua

6. La reducció de residus que contaminen l’aigua

7. La restauració d’ecosistemes hídrics degradats

 

Descripció breu de l'activitat:

Itinerari amb diferents punts d’interès al llarg del recorregut de la ruta de l’aigua (Palou) relacionats amb els objectius descrits en l’apartat anterior. S’ubicaran tresors de geocatching i es geolocalitzaran en el web oficial els geo amagatalls amb el llenguatge i les encriptacions necessàries. S’oferirà material pedagògic complementari per treballar els objectius des del web municipal. S’oferirà una prova pilot al setembre a aquella escola del municipi que vulgui participar amb alumnat o professorat.

1. Quatre sortides gratuïtes monitoritzades de la RUTA de l’Aigua (per als primers cinc centres que ho sol·licitin) i/o xerrades a l’aula per tal de mostrar les oportunitats locals.

2. Una sortida/trobada per al professorat de secundària de la ciutat on se’ls formarà perquè puguin fer l’activitat amb els seus alumnes de manera autònoma. També s’ofereix la revisió dels recursos que treballen els centres a l’entorn de l’aigua, juntament amb una oferta de xerrades als propis centres i de sortides guiades gratuïtes.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

S’adreça principalment a primer d’ESO, encara que els de primària també poden fer la sortida, i per suposat qualsevol persona del municipi amb un telèfon mòbil amb Internet. Adreçat al professorat oferint una activitat propera, per treballar el cicle integral de l’aigua, combinat amb una activitat lúdica pels alumnes, tot ajudant-los a orientar-se en el territori.

 

Temporalització:

Durada: L’activitat estarà disponible a partir de l’octubre per a tots els centres i al setembre pel centre que col·labori en la prova pilot.

Calendari: Tot l'any

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: A decidir pel centre

Horari de l'activitat: Sortida de tot el matí o xerrades d’una hora a l’aula

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Espai natural

 

L'organitza: Servei de Medi Ambient i Espais Verds, Ajuntament de Granollers

 

Nom de la persona de contacte: Servei de Medi Ambient i Espais Verds, Ajuntament de Granollers

Correu electrònic de la persona de contacte: mediambientespaisverds@granollers.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

Recorregut:

Es una sortida de tot el matí si es fa amb la classe. Un altre opció es plantejar-la a l’aula i deixar-la fer lliure a l’alumnat. Es recomanable fer-la en bicicleta amb molt menys temps (el recorregut es segur i amb baix desnivell).

Temps: 2 h 30 min de recorregut

Temps activitats: afegir hora i mitja per disposar de 10 ‘ de parada per tresor i qüestions a contestar.

Temps descans a Can Cabanyes (mig camí): preveure un temps de descans a l’espai de can cabanyes, per esmorzar, anar al lavabo...

Distància: 11.8 Km Desnivell: 42 m

 

Altres rutes supramunicipals:

També podeu enllaçar amb rutes que connecten amb d’altres municipis 

1. Itinerari prehistòric 23,45 km - 6 h

2. El riu Mogent 17,05 km - 4 h 30 min

3. Itinerari de la Font del Ràdium i del Pedró: 15,7 km - 4 h i 7,6 km - 1 h 50 min

4. La vall de Can Cristòfol 14,35 km - 3 h 30 min

5. La serralada Litoral 23,55 km - 5 h 30 min

6. Valldoriolf 16,3 km - 4 h 30 min

7. El pla de Llerona 19,50 km - 4 h 30 min

8. Les Franqueses, Corrò d’Avall 17,15 km - 4 h 30 min

9. La vall del Tenes 19,15 km - 4 h 30 min

 

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No

 

 

 

Sol·licita aquesta activitat