Presentació de la guia

 

El II Pla Estratègic de Granollers defineix la visió de futur de la ciutat en tres paraules: Granollers ciutat educadora. Això implica, d'una banda, que tots els projectes que s’hi desenvolupen responen a uns valors cívics i de ciutadania i transmeten coneixements a tots els seus habitants, i de l'altra que l'educació és quelcom que va més enllà dels nostres centres educatius i per tant les institucions, entitats i ciutadans i ciutadanes esdevenim també agents educatius. Amb tot, l'escola continua essent l'espai amb més possibilitats perquè els nostres infants i joves desenvolupin les seves capacitats i aprenguin aquests valors i coneixements.

Dins d'aquest marc, presentem la Guia d'activitats i recursos per als centres educatius, amb la que pretenem oferir a les escoles i instituts de la ciutat eines i activitats per tal d'eixamplar els recursos de què disposen i poder oferir a l'alumnat una altra visió, més àmplia en alguns casos i pràctica o concreta en altres, del que treballen a l'aula. I ho fem, com no pot ser d'una altra manera en una ciutat que es defineix com a educadora, amb un treball transversal amb la implicació de serveis municipals, entitats de la ciutat i altres ens públics en què participa l'Ajuntament.

Esperem que aquesta guia i les activitats que conté us siguin d'ajuda en la important tasca educativa que els i les mestres teniu.

Regidoria d'Educació

CC Socials i històriaCiutadania, participació i igualtat 
Orientació acadèmica i laboralCiències Naturals i medi ambientSalut
Tecnologies de la informació, comunicació i relacióCultura Educació física i esport

No trobes el tipus d'activitat que necessites?