Maria y yo

 

Àrea de l'activitat: 4. Ciutadania, participació i igualtat. 4.1. Convivència

Tipus d'activitat: Cinefòrum

 

Objectiu de l'activitat:

- Acostar la realitat de les persones amb discapacitat als ciutadans joves.
- Promoure la reflexió sobre els interessos, les necessitats i els somnis de les persones amb autisme.
- Afavorir l’interès per conèixer altres realitats properes.
- Fomentar entre els més joves l’acceptació d’aquest col·lectiu de persones en la nostra societat.

 

Descripció breu de l'activitat:

Documental “Maria y yo”
- Qüestionari tipus test per poder reflexionar sobre el que s’ha vist, proposta de temes per fer debat amb el grup.
(Material que es deixarà a les escoles que ho sol·licitin: el documental “Maria y yo”, el qüestionari per repartir als alumnes i la guia per al professor)

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

ESO. 3r, ESO. 4t, Postobligatoris. PQPI

 

Temporalització:

Durada: 2 hores 30 minuts aprox.

Calendari: Tots els mesos del curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Màxim 20 -25 alumnes

Horari de l'activitat:

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Aula amb televisor o pantalla i DVD

 

L'organitza: Servei de Serveis Socials i Gent Gran de l’Ajuntament de Granollers

 

Nom de la persona de contacte: David Casares i Ana Sánchez

Correu electrònic de la persona de contacte: sirius@granollers.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

És un material que s’ofereix perquè els professors, en horari lectiu, treballin el tema amb els seus alumnes. S’oferirà una explicació pràctica de com utilitzar-lo i es farà un seguiment de les observacions obtingudes dels alumnes.

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No

 

 

 

Sol·licita aquesta activitat