Escoles esportives municipals

 

Àrea de l'activitat: 6. Educació física i esport

Tipus d'activitat: Altres

 

Objectiu de l'activitat:

Complementar l'educació de nens i nenes amb la iniciació a l'esport

 

Descripció breu de l'activitat:

L'activitat es porta a terme a l'escola on els nens i nenes segueixen els seus estudis. Fora d'horari lectiu, practiquen l'esport al qual s'han apuntat.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

1r Educació primària, 2n Educació primària, 3r Educació primària, 4t Educació primària, 5è Educació primària, 6è Educació primària

 

Temporalització:

Durada: 3 hores setmanals

Calendari: D'octubre a juny

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup:

Horari de l'activitat: Quan acaba l'horari lectiu

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Instal·lació esportiva escolar

 

L'organitza: Servei d'Esports

 

Nom de la persona de contacte: Cristina Fernández

Correu electrònic de la persona de contacte: cfregana@ajuntament.granollers.cat

Preu: 65 € per alumne

 

Observacions:

L'activitat no té caràcter competitiu.

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No

 

Sol·licita aquesta activitat