Coneguem la depuradora

IMPORTANT SOL·LICITAR L'ACTIVITAT A PRINCIPIS DE CURS PER PODER GARANTIR PLAÇA

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.2. L'aigua

Tipus d'activitat: Visita

 

Objectiu de l'activitat:

Coneixement de com funciona una estació depuradora d'aigües residuals (EDAR).

 

Descripció breu de l'activitat:

Visita de 90 minuts en què es vista l'EDAR i es fa un seguiment de l'aigua des que arriba fins que s'aboca al riu. Existeix material didàctic adaptat a cada nivell de curs.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

3r Educació primària, 4t Educació primària, 5è Educació primària, 6è Educació primària, 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO, Postobligatoris. Batxillerat

 

Temporalització:

Durada: 90 minuts

Calendari: Curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Màxim de 25

Horari de l'activitat:

Lloc on es desenvolupa l'activitat: EDAR

 

L'organitza: Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs

 

Nom de la persona de contacte: Israel Molinero

Correu electrònic de la persona de contacte: apren@apren.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

S'aconsella que els cursos de primària visitin les EDAR més senzilles i els grups de secundària EDAR més complexes.

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: