L’Ajuntament destina 100.000 euros per fomentar la contractació de persones en situació d’atur

Des del 2019 l’Ajuntament ha destinat més de 400.000 euros a través de la línia d’ajuts a contractació de persones desocupades

14 de Juliol 2023
+
L’Ajuntament destina 100.000 euros per fomentar la contractació de persones en situació d’atur

L’Ajuntament obre una nova convocatòria, amb un pressupost de 100.000 euros, per subvencionar la contractació de persones desocupades de Granollers, menors de 30 anys o majors de 45, amb l’objectiu de contribuir a reduir la taxa d’atur de la població de la ciutat i fomentar l’ocupació de qualitat.

Aquesta línia d’ajuts es va iniciar l’any 2019 i ha destinat en els darrers quatre anys 409.000 euros, fomentant la contractació de 107 persones i 132 empreses interessades. El nombre d’empreses que han volgut acollir-se a aquests s’ha duplicat en aquests anys.

Així, se subvencionaran contractes laborals iniciats entre l’1 de gener i el 14 de setembre de 2023 (el dia que acaba el termini de presentació de sol·licituds). Els contractes han de ser indefinits o fixos discontinus i a jornada completa i la persona contractada, no pot haver treballat a la mateixa empresa en els 6 mesos anteriors a la data d’inici de la contractació per la qual es sol·licita la subvenció.

Pot ser beneficiària d’aquesta subvenció qualsevol empresa que tingui el domicili social o centre de treball al Vallès Oriental i la despesa subvencionable és la retribució salarial bruta i les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents als 8 primers mesos de la persona contractada per a la qual se sol·licita la subvenció. Cada empresa podrà sol·licitar la subvenció per a un únic contracte laboral.

L’import màxim de la subvenció per a un contracte a jornada completa és de 6.000 € quan la persona contractada sigui una dona; 5.000 € quan la persona contractada faci més de 12 mesos que està desocupada o tingui un certificat de discapacitat física, psíquica o sensorial; i de 4.000 € per a la resta de sol·licituds. En el cas de contractes fixos discontinus, l’import màxim a atorgar serà proporcional al temps a treballar durant els primers 8 mesos de contractació.

El termini de presentació sol·licituds d’ajuts comença dijous 13 de juliol i acaba el dia 14 de setembre. La documentació a aportar i la resta de requisits es troben a la Seu Electrònica de l’Ajuntament, en aquest enllaç.