La importància de l'aigua (amb geocerca)

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.2. L'aigua

Tipus d'activitat: Recurs

 

Objectiu de l'activitat:

Descobrir el territori d’una manera lúdica i actual.

Promoure l’ús racional de l’aigua i el coneixement del medi i del patrimoni hídric local.

Reconèixer la importància de l’aigua a la ciutat i el seu ús ara i abans.

Identificar l’urbanisme sostenible i accions d’estalvi d’aigua a les llars.

Identificar el patrimoni hídric local: safareigs, basses, sínia, etc.

Conèixer les necessitats hídriques de l’agricultura.

Conèixer el cicle natural i urbà de l’aigua tot relacionant-lo amb els elements presents al territori proper.

Identificar i reduir els residus que contaminen l’aigua.

Conèixer accions de restauració d’ecosistemes hídrics degradats.

Fomentar el coneixement del paisatge, la seva història, evolució i toponímia.

 

Descripció breu de l'activitat:

L’activitat principal està vinculada a un itinerari amb diferents punts d’interès al llarg del recorregut de la ruta de l’aigua (Palou) relacionats amb els objectius descrits en l’apartat anterior.  Per veure una breu descripció de la ruta

https://cloud.granollers.cat/index.php/s/dCqiALEfntgFo9X.

 

És una adaptació per als instituts de Granollers que es basa en el“Geocaching”O LA GEOCERCA que és un joc a l’aire lliure on cada participant utilitza un dispositiu GPS per trobar un element (tresor) que una altra persona ha amagat. L’activitat es proposa treballar en tres sessions a partir del que es descriu en el quadern pel professorat que us lliuraran quan sol.liciteu l’activitat a l’Ajuntament.

Aquest recurs didàctic  incorpora dispositius mòbils i geolocalització amb GPS per aprofundir en el coneixement del territori. Permet, per una banda, ser una eina que ajudi l’alumnat a treballar continguts específics i assolir unes competències científiques bàsiques i per una altra, vol ser un apropament al medi local, tot jugant i sensibilitzar tant l’alumnat com el professorat en l’estalvi d’aigua i el coneixement del medi hídric local.

Nivell educatiu al qual s'adreça:

ESO i Secundària Postobligatòria. Professorat

Per l'alumnat de primària caldria la col·laboració de les famílies i fer-se en horari no lectiu

Temporalització:

Durada:

Preparació del projecte 1h (Professorat)

Sessió 1 -Treball previ a la sortida : 1h lectiva. Aquesta sessió per a un grup classe que es dividirà en quatre grups.

Sessió 2- Geocerca- descobrim els tresors de la zona rural de Palou (un matí -3hores). Es fan 4 grups del grup classe. Cada grup haurà de:

-Trobar 2 tresors. Cada tresor conté un codi QR. Hauran de llegir amb el mòbil el codi QR    i respondre al formulari en línia.

-Trobar 1 punts d’interès (segons el grup). Hauran de respondre un breu formulari que trobaran al dossier de treball a partir de l’observació directa de l’entorn.

El material educatiu que us lliurarà el Servei de Medi Ambient i Espais Verds en cas de sol·licitar l’activitat, us fa una proposta de parades proposades per cada grup. 

Sessió 3 – Activitat col.laborativa de tancament i avaluació amb kahoot . 1h Concurs entre tots els grups que hagin participat en la geocerca. Aquesta darrera sessió és una activitat col.laborativa de tancament i avaluació amb kahoot per a fer amb un grup o diversos grups classe que hagin fet l’activitat

Calendari: Curs escolar i estiu (Casals, esplais)

Organització de l'activitat:

Amb l’objectiu de facilitar la feina als docents, la proposta d'aprenentatge que es pot incloure dins els crèdits de síntesi de l’ESO, disposeu d'un quadern pel professor i quaderns per l'alumnat que donen suport i ajuden a programar les activitats a fer i que podreu sol.licitar al fer l'activitat al Servei de Medi Ambient i Espais Verds (mediambientespaisverds@granollers.cat)

Cada grup d’alumnes es dividirà en un àmbit que treballa la importància de  l’aigua des de :

La història i patrimoni local

El consum

El Paisatge

 La Qualitat

Nombre d'alumnes per grup: A decidir pel centre

Horari de l'activitat: A decidir pel centre

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Activitats al mateix centre i a l’aula i activitats a l’entorn de  Palou

L'organitza: Servei de Medi Ambient i Espais Verds, Ajuntament de Granollers

Nom de la persona de contacte: Servei de Medi Ambient i Espais Verds, Ajuntament de Granollers

Correu electrònic de la persona de contacte: mediambientespaisverds@granollers.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

L’activitat es troba relacionada amb la ruta de l’Aigua de Palou de  la que podeu trobar informació addicional a  http://www.granollers.cat/node/71798

 

 Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No

 

 

 

Sol·licita aquesta activitat